Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Đào Xoài Dưa Hấu chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Đào Xoài Dưa Hấu chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Đào Xoài Dưa Hấu chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Đào Xoài Dưa Hấu chính hãng
 Pod dùng 1 lần G Bar 10000 hơi vị Đào Xoài Dưa Hấu chính hãng