Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Taro Khoai Môn Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Taro Khoai Môn Chính Hãng