Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Strawberry Yogurt Sữa Chua Dâu Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Strawberry Yogurt Sữa Chua Dâu Chính Hãng