Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Strawberry Dâu Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Strawberry Dâu Chính Hãng