Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Guava Ổi Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Guava Ổi Chính Hãng