Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Peach Đào Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Peach Đào Chính Hãng