Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Grape Nho Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Grape Nho Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus V2 Grape Nho Chính Hãng