Pod dùng 1 lần Onto Monster 6000 hơi vị Ổi Mâm Xôi chính hãng​​​​​​​
 Pod dùng 1 lần Onto Monster 6000 hơi vị Ổi Mâm Xôi chính hãng​​​​​​​