Pod dùng 1 lần Onto Monster 6000 hơi vị Dưa Hấu The chính hãng
 Pod dùng 1 lần Onto Monster 6000 hơi vị Dưa Hấu The chính hãng