Pod dùng 1 lần Onto Monster 6000 hơi vị Cola The chính hãng
 Pod dùng 1 lần Onto Monster 6000 hơi vị Cola The chính hãng