Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Mâm Xôi Táo Xanh Dưa Hấu 30ml Chính Hãng
 Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Mâm Xôi Táo Xanh Dưa Hấu 30ml Chính Hãng
 Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Mâm Xôi Táo Xanh Dưa Hấu 30ml Chính Hãng