Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Chuối Dưa Lưới 30ml Chính Hãng
 Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Chuối Dưa Lưới 30ml Chính Hãng
 Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Chuối Dưa Lưới 30ml Chính Hãng