Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Cam Quýt Chanh Yuzu 30ml Chính Hãng
 Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Cam Quýt Chanh Yuzu 30ml Chính Hãng
 Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Cam Quýt Chanh Yuzu 30ml Chính Hãng