Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Dứa Dừa Chuối 30ml Chính Hãng
 Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Dứa Dừa Chuối 30ml Chính Hãng
 Tinh dầu Vape 7 Daze Fusion Iced Salt Nic Dứa Dừa Chuối 30ml Chính Hãng