Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Nho mix Dưa Lưới chính hãng
 Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Nho mix Dưa Lưới chính hãng