Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Khoai Môn chính hãng
 Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Khoai Môn chính hãng