Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Dâu Đào chính hãng
 Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Dâu Đào chính hãng
 Pod dùng 1 lần Elf Bar Te 6000 hơi vị Dâu Đào chính hãng