Pod Dùng 1 Lần 800 hơi Kardinal Stick Quik Pineapple 30MG Chính Hãng