Pod Dùng 1 Lần 800 hơi Kardinal Stick Quik Classic Tobacco 30MG Chính Hãng