Pod Dùng 1 Lần 800 hơi Kardinal Stick Quik Grape 30MG Chính Hãng