Pod Dùng 1 Lần 800 hơi Kardinal Stick Quik Blueberry 30MG Chính Hãng