Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Oolong Trà xanh Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Oolong Trà xanh Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Oolong Trà xanh Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Oolong Trà xanh Chính Hãng