Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Ice Grape Nho Lạnh Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Ice Grape Nho Lạnh Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Ice Grape Nho Lạnh Chính Hãng
 Pack 4 Đầu Pod VOVA K2 Ice Grape Nho Lạnh Chính Hãng