Đầu Pod RELX Pro Root Brew Xá Xị 30MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Root Brew Xá Xị 30MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Root Brew Xá Xị 30MG Chính Hãng