Đầu Pod RELX Pro Fresh Red Dưa Hấu 30MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Fresh Red Dưa Hấu 30MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Fresh Red Dưa Hấu 30MG Chính Hãng