Đầu Pod RELX Pro Ludou Ice Đậu Xanh 30MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Ludou Ice Đậu Xanh 30MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Ludou Ice Đậu Xanh 30MG Chính Hãng