Đầu Pod RELX Pro Golden Crystal Trà Chanh Mật Ong 30MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Golden Crystal Trà Chanh Mật Ong 30MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Golden Crystal Trà Chanh Mật Ong 30MG Chính Hãng