Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Vải Lạnh Chính Hãng
 Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Vải Lạnh Chính Hãng
 Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Vải Lạnh Chính Hãng
 Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Vải Lạnh Chính Hãng
 Pod Dùng 1 lần Space Hero 7000 hơi vị Vải Lạnh Chính Hãng