Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 kèm 1 Coil Sweet Mint Chính Hãng
 Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 kèm 1 Coil Sweet Mint Chính Hãng
 Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 kèm 1 Coil Sweet Mint Chính Hãng
 Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 kèm 1 Coil Sweet Mint Chính Hãng