Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 Kèm 1 Coil Ice Guava Chính Hãng
 Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 Kèm 1 Coil Ice Guava Chính Hãng
 Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 Kèm 1 Coil Ice Guava Chính Hãng
 Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 Kèm 1 Coil Ice Guava Chính Hãng