Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 kèm 1 Coil Ice Orange Chính Hãng
 Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 kèm 1 Coil Ice Orange Chính Hãng
 Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 kèm 1 Coil Ice Orange Chính Hãng
 Pack 3 Đầu Pod VapX Violet YK6 kèm 1 Coil Ice Orange Chính Hãng