Pack 2 Đầu Pod Relx Pro Raspy Ruby Mâm Xôi Chính Hãng
 Pack 2 Đầu Pod Relx Pro Raspy Ruby Mâm Xôi Chính Hãng
 Pack 2 Đầu Pod Relx Pro Raspy Ruby Mâm Xôi Chính Hãng