Đầu Pod RELX Pro Jasmine Green Tea Trà Lài 30MG Pack 2 cái Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Jasmine Green Tea Trà Lài 30MG Pack 2 cái Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Jasmine Green Tea Trà Lài 30MG Pack 2 cái Chính Hãng