Đầu Pod RELX Pro Green Zest Tobacco Xì Gà Chanh 50MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Green Zest Tobacco Xì Gà Chanh 50MG Chính Hãng
 Đầu Pod RELX Pro Green Zest Tobacco Xì Gà Chanh 50MG Chính Hãng