Tinh Dầu Vape Mỹ Tropical House Salt Nic Táo Kiwi Dưa Gang 30ml Chính Hãng
 Tinh Dầu Vape Mỹ Tropical House Salt Nic Táo Kiwi Dưa Gang 30ml Chính Hãng