Tinh Dầu Vape Mỹ Tropical House Salt Nic Dưa Gang Đào Nha Đam 30ml Chính Hãng
 Tinh Dầu Vape Mỹ Tropical House Salt Nic Dưa Gang Đào Nha Đam 30ml Chính Hãng