Thân Máy/Pin Cho Đầu Pod Elfbar Lowit 5500 Hơi Chính Hãng
 Thân Máy/Pin Cho Đầu Pod Elfbar Lowit 5500 Hơi Chính Hãng
 Thân Máy/Pin Cho Đầu Pod Elfbar Lowit 5500 Hơi Chính Hãng
 Thân Máy/Pin Cho Đầu Pod Elfbar Lowit 5500 Hơi Chính Hãng