Đầu Pod Dầu Thay Thế Elfbar Lowit 5500 Hơi, Đầu Pod Chính Hãng