Pod Dùng 1 Lần Romio Plus 25MG Lychee Vải Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus 25MG Lychee Vải Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus 25MG Lychee Vải Chính Hãng