Pod Dùng 1 Lần Romio Plus 25MG Strawberry Yogurt Sữa Chua Dâu Chính Hãng
 Pod Dùng 1 Lần Romio Plus 25MG Strawberry Yogurt Sữa Chua Dâu Chính Hãng