Pod dùng 1 lần Quik 2000 hơi Xoài Mango Chính Hãng
 Pod dùng 1 lần Quik 2000 hơi Xoài Mango Chính Hãng