Pod dùng 1 lần Quik 2000 hơi Chanh Lime Chính Hãng
 Pod dùng 1 lần Quik 2000 hơi Chanh Lime Chính Hãng