Pod dùng 1 lần Quik 2000 hơi Cola Chanh Lemon Chính Hãng
 Pod dùng 1 lần Quik 2000 hơi Cola Chanh Lemon Chính Hãng