Pod Dùng 1 Lần 1600 hơi ONTO 6ML Strawberry Watermelon Dưa Hấu Dâu 50MG Chính Hãng