Pod Dùng 1 Lần 1600 Hơi ONTO 6ML Strawberry Kiwi Dâu Kiwi 50MG Chính Hãng