Đầu Pod Thay Thế Oxva Xlim V3 0.6-0.8 Ohm Chính Hãng
 Đầu Pod Thay Thế Oxva Xlim V3 0.6-0.8 Ohm Chính Hãng
 Đầu Pod Thay Thế Oxva Xlim V3 0.6-0.8 Ohm Chính Hãng