Đầu Pod Thay Thế Oxva Xlim V3 0.4 Ohm Chính Hãng
 Đầu Pod Thay Thế Oxva Xlim V3 0.4 Ohm Chính Hãng