Coil OCC dùng cho Aspire Flexus Stik và Flexus Q Chính Hãng
 Coil OCC dùng cho Aspire Flexus Stik và Flexus Q Chính Hãng