Tinh Dầu Vape Thái Wanna Grape Salt Nic Bạc Hà 30ml Chính Hãng
 Tinh Dầu Vape Thái Wanna Grape Salt Nic Bạc Hà 30ml Chính Hãng
 Tinh Dầu Vape Thái Wanna Grape Salt Nic Bạc Hà 30ml Chính Hãng