Tinh Dầu Vape Ninja Salt Nic Trà Olong Đào 30ml Chính Hãng
 Tinh Dầu Vape Ninja Salt Nic Trà Olong Đào 30ml Chính Hãng
 Tinh Dầu Vape Ninja Salt Nic Trà Olong Đào 30ml Chính Hãng
 Tinh Dầu Vape Ninja Salt Nic Trà Olong Đào 30ml Chính Hãng